MiaGjerdrumHelgesen_JSEnger7

For Sale

Kunstner Mia Gjerdrum Helgesen fra Asker har kjøpt den gamle turnhallen på Høvik Verk. Hun skal bruke bygget som atelier og kontor for sin kunstnervirksomhet. Morten Helgesen, mannen, jobber for sin kone med blant annet kontorarbeid og økonomi.